top of page
shutterstock_1999077443.jpg
Jakość usług publicznych i e-administracja
branżowe spotkanie eksperckie
22 lutego 2024 r. | godz. 10:00
Centrum Prasowe Newseria, Varso Place
ul. Chmielna 73, Warszawa
shutterstock_1927873361-1.png

Cel projektu

 • Analiza i promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji.

 • Monitorowanie postępów legislacyjnych w obszarze cyfrowej transformacji oraz kreowanie odpowiednich ram prawnych.

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń między różnymi interesariuszami.

 • Kształtowanie opinii publicznej i wpływanie na decyzje polityczne oraz społeczne.

 • Skupienie uwagi mediów na wyzwaniach stojących przed branżą, co pomaga w promocji idei i celów projektu

 • Przyciąganie uwagi mediów, co pomaga w promocji idei i celów projektu.

 • Zachęcanie do działania: Debaty działają jako inspiracja do podjęcia działań i projektów związanych z tematem debaty.

 • Budowanie społeczności: Debaty pomagają w budowaniu społeczności zainteresowanych daną dziedziną, umożliwiając wymianę doświadczeń i kontaktów.

 • Tworzenie strategii rozwoju: Projekt ma na celu opracowanie strategii rozwoju w obszarze cyfrowej transformacji, uwzględniając różnorodne perspektywy i opinie.

#DebatyCyfrowe

Debaty Cyfrowe stanowią doskonałą okazję do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, spotkania czołowych przedstawicieli branży oraz zdobycia wiedzy, która pomaga w optymalizacji działań firm i wyprzedzaniu konkurencji. Debaty te tworzą sprzyjające środowisko dla identyfikowania synergii i współpracy z innymi podmiotami, otwierając drzwi do owocnych partnerstw i nowych możliwości biznesowych.

 

W ramach "Debat Cyfrowych" można zdobyć cenne spostrzeżenia dotyczące kwestii legislacyjnych, regulacji rynkowych oraz aspektów związanych z ochroną danych i prywatności w erze cyfrowej. Poruszane są również tematy związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami związanymi z technologią.

 

Przyłączenie się do tej inicjatywy daje unikalną możliwość poszerzenia wiedzy, budowy relacji oraz znalezienia inspiracji do dalszego rozwoju w dynamicznym świecie cyfrowym.

shutterstock_1927873361-2.png

Agenda debaty

09:30

Rejestracja uczestników

Powitalna kawa

10:00

Otwarcie debaty

 • Artur Woliński, prezes zarządu, agencja informacyjna Newseria

 • Partner Honorowy

10:10

I blok:

Aktualny stan cyfrowych usług publicznych

10:10

Wykład: temat w trakcie ustalania

dr Piotr Kociński, Sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego

10:30

Panel dyskusyjny

Tematy: 

 • ocena stanu usług publicznych w Polsce z punktu widzenia obywateli i z punktu widzenia usługodawców

 • wskazanie przyczyn obecnego stanu usług publicznych, głównych barier i trudności realizacyjnych

 • plan działania – jaka powinna być strategia poprawy; rekomendacje dla nowego rządu

 • strategia zapewnienia jakości: rekomendacje dla nowego rządu

 

Paneliści: 

 • Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes ZUS

 • Jakub Groszkowski, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE

 • Piotr Kociński, Sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego

 • dr Anna Stolińska, Oddział Małopolski i Rada Naukowa PTI, Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii Informatyki w Krakowie

 

Moderator: Krzysztof Komorowski, prezes firmy konsultingowej Eprom

11:30

Pytania od publiczności

12:00

Przerwa kawowa

12:40

II blok:

Pacjent w świecie cyfrowych usług medycznych

12:40

Wykład: Sztuczna inteligencja w doskonaleniu ochrony zdrowia

prof. dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Sano, Politechnika Warszawska

13:00

Panel dyskusyjny

Tematy: 

 • jak aplikacje medyczne oceniane są przez pacjentów (co ułatwia im korzystanie z usług medycznych, jakie są problemy w dotychczas wdrożonych systemach)

 • jakie modele biznesowe i strategie finansowe wspierają rozwój informatyzacji w sektorze medycznym

 • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w obszarze usług medycznych: co się zmienia i co się zmieni z punktu widzenia pacjenta?

 • jak można zapewnić równowagę między oszczędnościami a zapewnieniem pacjentom wysokiej jakości opieki zdrowotnej w erze informatyzacji

 • ocena postępów legislacyjnych w tym obszarze oraz kierunki kreowania odpowiednich ram prawnych

 • wskazanie głównych wyzwań stojących przed branżą medyczną w kontekście usług cyfrowych

 • strategia rozwoju: rekomendacje dla nowego rządu

 

Paneliści: 

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Sano, Politechnika Warszawska

 • Habib Moskin, Testspring

 • Karol Kaprusiak, Co-founder & Co-CEO, Revolve

 • Małgorzata Żbikowska, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, Sekcja eZdrowie-życie bez barier, PTI

 • Andrzej Bochacz, Naszsenior.pl, K2online

 

Moderator: Wiesław Paluszyński, Polskie Towarzystwo Informatyczne

14:00

Pytania od publiczności

shutterstock_1621311928 - edit 3.jpg

14:30

Zakończenie debaty

Artur Woliński, prezes zarządu, agencja informacyjna Newseria

Partner Honorowy

Główny partner
debaty

Patronat
honorowy

Partnerzy
debaty

Partnerzy
wspierający

Organizator

Newseria AI-03.png

Współorganizator

PTI logo.png

Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny powyżej. Proszę pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rejestracji, aby zagwarantować sobie miejsce.

 

Przypominamy, że wejściówki na wydarzenie są bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Na wydarzenie będą wpuszczane tylko osoby, które zarejestrowały się wcześniej.

bottom of page